AGILITYUDVALGET 

Udvalget arbejder sammen med DKK's agilityudvalget om blandt andet dommeruddannelse og tilpasning af regler. Agilityudvalget arbejder også med sportsgrenen hoppers.

Udvalget består af 3-6 medlemmer, hvoraf formanden vælges på landsmødet for to år ad gangen. De øvrige medlemmer udvælges i samarbejde mellem udvalgsformanden og hovedbestyrelsen.
 
Agilityudvalget  
Referater og nyheder  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=75
Dokumenter  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=141
Reglement 2020  https://online.flowpaper.com/79030752/Agilityreglement2020/
Dommere  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=127
Konkurrencebeskrivelse  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=149
Orienteringer https://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20213/#page=138
Læs mere om agility https://www.dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=154 
   
   

Nyheder

Sponsorer