Udvalgsmøde EU
Tidspunkt
25.03.2021 kl. 20.00 - 25.03.2021 kl. 21.30
Sted
Online (Teams)
Beskrivelse

Foreløbig dagsorden

1. Opfølgning fra sidste møde
2. Økonomi status
3. Status på opgaver (antal opkald, rapporter)
4. Info fra HB
5. Indkomne punkter
6. Næste møde
7. Eventuelt

der vil blive udsendt indkaldelse via Teams - nogle dage før.

Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening