Møde kredskonsulenter og konsulentudvalg
Tidspunkt
25.04.2021 kl. 14.00 - 25.04.2021 kl. 17.00
Sted
Zoom
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening