Nordisk DM kreds 4
Tidspunkt
23.04.2022 kl. 00.00 - 24.04.2022 kl. 24.00
Sted
Kreds 4
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening