AGU Udvalgsmøde
Tidspunkt
15.09.2021 kl. 17.30 - 15.09.2021 kl. 21.30
Sted
Fjelsted Skovkro
Beskrivelse

AGU Udvalgsmøde.

1. Konstituering af udvalget.

Forslag:

Morten: Dommeransvarlig

Bent: Økonomi, sekretær

Emily: Hoopers

Jim: Lidt af hvert

2. DM 2021

3. Budget

4. Oprykningsregler klasse 2

5. DM-udtagelser i forhold til tidsberegning

6. Fælles startbog eller alternativ hertil

7. Klubmodul:

Filtre kreds/lands - nedklassifikation senior/klasse 2 - DcH/Ikke DcH medlemmer

8. Møde med DKK´s udvalg den 13. oktober 16.30 - 18.00 Fjelsted Skov

Evaluering af dommeruddannelsen, regler, dommerhonorar, andet?

9. Hoopers i DcH evt. samarbejde med DKK

10. Evt

 

Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening