Konkurrenceudvalgsmøde
Tidspunkt
15.01.2022 kl. 09.00 - 15.01.2022 kl. 16.00
Sted
Fjeldsted Skovkro
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening