Rally Udvalgsmøde Skype
Tidspunkt
04.11.2022 kl. 20.00 - 04.11.2022 kl. 22.00
Sted
Online
Beskrivelse
DcH Rally udvalgsmøde online inkl. HB rep.
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening