Konsulentudvalg møde m. KK
Tidspunkt
12.06.2022 kl. 09.00 - 12.06.2022 kl. 16.00
Sted
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening