Konsulentudvalg årsmøde
Tidspunkt
29.10.2022 kl. 09.00 - 30.10.2022 kl. 24.00
Sted
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening