Konsulentudvalg budgetmøde
Tidspunkt
10.11.2022 kl. 19.15 - 10.11.2022 kl. 21.00
Sted
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening