Konkurrenceudvalgsmøde
Tidspunkt
03.12.2022 kl. 09.00 - 03.12.2022 kl. 16.00
Sted
Fjeldsted Skovkro
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening