Møde kredskontakter
Tidspunkt
07.05.2023 kl. 08.30 - 07.05.2023 kl. 15.00
Sted
Fjeldsted Skovkro
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening