Dommerprøve 1
Tidspunkt
06.10.2023 kl. 18.30 - 08.10.2023 kl. 24.00
Sted
Fyn
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening