Dommerprøve 2
Tidspunkt
13.10.2023 kl. 18.30 - 15.10.2023 kl. 24.00
Sted
Kreds 3
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening