Dommerprøve 2
Tidspunkt
14.10.2023 kl. 00.00 - 15.10.2023 kl. 24.00
Sted
Kreds 3
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening