Nordisk DM kreds 3 Rundering
Tidspunkt
24.04.2021 kl. 07.00 - 25.04.2021 kl. 24.00
Sted
Beskrivelse
Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening