NORDISKUDVALG
 
 
NU arbejder på udbredelsen af de nordiske programmer og på at seriøse og engagerede hundeførere får mulighed for at konkurrere i hundearbejde på højt plan. Vi arbejder også på at DcH ses som en værdsat samarbejdspartner omkring hundesport.

Nordisk Udvalg varetager alle opgaver omkring de nordiske discipliner. Der afholdes nordisk DM i april måned på skift i kredsene og Nordiske Mesterskaber i september måned på skift i de 4 nordiske lande: Finland, Norge, Sverige og Danmark.

De nordiske discipliner bedømmes efter et helhedssyn. Der er til udvalget knyttet ca. 10 nordiske dommere. Der uddannes løbende nye nordiske dommere efter behov, ligesom der afholdes dommer-efteruddannelse hvert år i oktober måned.

Vi arbejder i DK med 3 af de nordiske discipliner: spor, rundering og skydd. Til Nordisk Mesterskab og til nordiske konkurrencer – i daglig tale kaldet Store Nordisk – afvikles og bedømmes konkurrencerne i henhold til FCI programmet. Desuden konkurreres der i Lille Nordisk, som er et DcH program. Lille nordisk administreres kun af DcH via NU, og er ikke et FCI program. Lille nordisk er oprykningsklasse til Store Nordisk.

Programmer i nordisk spor, rundering og skydd vedligeholdes og opdateres af NU.

To af medlemmerne i NU sidder i Nordisk Komité sammen med to medlemmer fra hver af de øvrige nordiske lande. I komiteen sikres et ensartet syn på og fortolkning af FCI programmet, samt ensartede retningslinjer for afholdelse af nordisk mesterskaber.

 

Udvalget består af 4 personer:

Kirsten Christoffersen – konstitueret formand og sekretær

Anne Daugaard – DM ansvarlig og ansvarlig for programmer

Michael Thygesen – økonomiansvarlig, hjemmeside, Skydd

Niels Engkjær – Kontaktperson for de nordiske dommere


 
 
Nordiskudvalget  
Referater og Nyheder  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=120
Dokumenter https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=137
Blanketter
 https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=142


Dommere  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=130
Orienteringer https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20204/#page=144

 
   

Nyheder

Sponsorer