Dommerudvalget

Dommerudvalget består af 3 til 5 personer.
Formanden er valgt direkte af lokalforeningerne på Landsmødet. Formanden er, i samarbejde med Hovedbestyrelsen, ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med en økonomiansvarlig, sekretær og fordeler. Dommerudvalget holder 2-4 årlige udvalgsmøder, hvor løbende sager behandles. 
Udvalget indkalder til dommerprøver, dommerseminar og møde med kredskontakter. Desuden deltager dommerudvalget i formøderne vedrørende DcH's DM.
 
FORMÅL, ANSVAR OG OPGAVER
Udvalgets formål er at fastlægge bedømmelsesregler i DcH-programmet samt sikre at kredsenes dommerudvalget uddanner og efteruddanner dommere indenfor DcH-programmet efter de retningslinjer dommerudvalget har udstukket.
Desuden koordinerer og udvikler de klassiske programmer C, B, A og E som er DcH's egne konkurrenceprogrammer sammen med DcH's konkurrenceudvalg.
 
  • Udvalget eksaminerer dommeraspiranter til den årlige dommerprøve
  • Fastlægger bedømmelsesregler for DcH-programmets discipliner
  • Fastlægger krav til dommeruddannelses og -prøven
  • Fastlægger kriterier for udvælgelsen af dommeraspiranter
  • Behandler protester/klager over dommere og deres bedømmelse
  • Informerer relevante instanser om bedømmelsesregler, fortolkninger og protester
  • Forestår efteruddannelse af og med kredsenes dommeruddannere
  • Informerer og kommunikerer om udvalgets arbejde i DcH
  • Løbende ajourføre orienteringer vedrørende udvalgets arbejdsområder 
 
Dommerudvalget 
Referater og Nyhederhttps://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=61

Blanketter 

https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=86
Protestafgørelserhttps://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=203
Spørgsmål og svar https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=204
DcH Programhttps://online.flowpaper.com/79030752/DcHKonkurrenceprogramDcHKonkurrenceprogram/#page=1
Dommerehttps://www.dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=128
Orienteringer

https://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20225/#page=75

 
  
  
  
  
 

Nyheder

Sponsorer