DOMMERUDVALGET 
 
 
Dommerudvalget DcH består af 3- 5 personer.

Formanden er valgt direkte af lokalforeningerne på landsmødet. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget.

Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig, sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.

Dommerudvalget DcH holder 2- 4 årlige udvalgsmøder, hvor løbende sager behandles.

Udvalget indkalder til dommerprøve, dommerseminar og møde med kredskontakter.

Desuden deltager dommerudvalget i formøderne vedrørende DcH’s danmarksmesterskab.

 

Formål, ansvar og opgaver

Udvalgets formål er at fastlægge bedømmelsesregler i DcH-programmet samt sikre at kredsenes dommerudvalg uddanner og efteruddanner dommere indenfor DcH-programmet efter de retningslinjer dommerudvalget har udstukket.

Desuden koordinerer og udvikler de klassiske programmer C-B-A-E som er DcH´s egne konkurrenceprogrammer sammen med DcH’s konkurrenceudvalg.

- Udvalget eksaminerer dommeraspiranter til den årlige dommerprøve.

- Fastlægger bedømmelsesregler for DcH-programmet discipliner.

- Fastlægger krav til dommeruddannelsen og -prøven

- Fastlægger kriterier for udvælgelsen af dommeraspiranter

- Behandler protester/klager over dommere og deres bedømmelse

- Informerer relevante instanser om bedømmelsesregler, fortolkninger og protester

- Forestår efteruddannelse af og med kredsenes dommer uddannere/ dommerudvalg.

- Informerer og kommunikerer om udvalgets arbejde i DcH.

- Løbende ajour føre orienteringer vedrørende udvalgets arbejdsområder.

 
Dommerudvalget  
Referater og Nyheder https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=61
Blanketter https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=86
DcH Program https://online.flowpaper.com/79030752/DcHKonkurrenceprogramDcHKonkurrenceprogram/#page=1
DcH-programs dommere https://www.dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=128
Orienteringer https://online.flowpaper.com/79030752/DcHHndbogen20204/#page=80
 
   
   
   
   
 

Nyheder

Sponsorer