Corona nyhedsbrev 2-2-2021

 

 

Myndighedernes Corona restriktioner fortsætter ind til videre til 28. februar og måske forlænges de ind i marts, det ved vi ikke endnu.

Vi får jævnligt henvendelser fra forskellige sider om private hundeskoler, der tager små hvalpehold ind.

Det sætter selvfølgelig DcH under pres, at vi ikke kan komme i gang med måske især hvalpeholdene og mange hvalpeejere er dybt frustrerede over, at de ikke kan få hjælp til deres hvalpe. Det er også svært at få socialiseret hvalpene, når man ikke kan mødes til f.eks. træning.

Hovedbestyrelsen har set på, hvilke muligheder, vi har for at have lidt træning i lokalforeningerne under de nuværende restriktioner.

Hvis du ser på vejledningerne fra myndighederne nederst på siden her, så er der faktisk mulighed for, at vi kan træne hold med 4 hundeførere og 1 instruktør.

Husk der kan være lokale forhold der gør at det ikke kan lade sig gøre hos jer eks. kommunale regler eller andre ejermæssige forhold. 

Vi vil lade det være helt op til den enkelte lokalforening, om man ønsker at tilbyde træning under disse vilkår, men er der lokalforeninger, der ønsker dette, så er det en mulighed.

HUSK at både instruktører og hundeførere skal deltage helt frivilligt.

Indendørs hundetræning

Til og med den 28. februar 2021 gælder der skærpede restriktioner i hele landet, altså ingen indendørs træning.

Det er ikke lovligt at afholde undervisning eller holdtræning i en ridehal, idet en ridehal skal holdes lukket for idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter.

Udendørs hundetræning

Hundetræning og andre fællesaktiviteter kan afholdes, når der ikke samles flere end fem personer samme sted samtidig i forbindelse med denne aktivitet. Ved hundetræning og andre fællesaktiviteter, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn, herunder børn af ægtefæller, faste samlevende, faste partner samt plejebørn og søskende), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Indendørs stævner, konkurrencer mv.

Til og med den 28. februar 2021 gælder der visse midlertidige restriktioner i hele landet, altså ingen indendørs konkurrence, kurser m.m.

Det er ikke lovligt at afholde stævne eller konkurrencer i en ridehal, idet en ridehal skal holdes lukket for idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter.

Udendørs stævner, konkurrencer, kapsejladser

Ja. Der kan afholdes stævner mv. med op til fem personer til stede på samme sted samtidig. De fem personer omfatter personer til stede, som er en del af arrangementet, aktiviteten mv., dvs. idrætsudøvere, dommere, tilskuere, hjælpere, frivillige trænere mv. Personer, der er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, fx lønnede trænere eller dommere, tæller ikke med i opgørelsen af de fem personer.

Det er muligt at arrangere et stævne mv. tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er mere end fem personer til stede på samme sted samtidig. Fx kan ridestævner mv. afvikles, så der om formiddagen deltager op til fem personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre fem personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget tidspunkt er flere end fem personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de deltager i.

Det vil herudover også være muligt at afholde arrangementer med flere end fem deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx kunne omfatte kapsejladser og lignende arrangementer på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper af deltagere. Der må under alle omstændigheder maksimalt deltage 500 personer samtidig i det samlede arrangement.

Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end fem deltagere, hvis flere end fem personer samles før eller efter arrangementet til fx fælles afgang eller pokaloverrækkelse.

Toiletter m.m.

Toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold, forudsat at der ikke gives adgang til lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- eller foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller mv. Klubhuse skal holdes lukkede for offentligheden til og med den 28. februar. Der må således ikke tages ophold i klubhuse mv.

Mundbind og visir

Man skal som udgangspunkt ikke bruge mundbind ved udendørs aktiviteter kun hvis man laver aktiviteter hvor man kan komme til at spytte eller puste meget.

Med venlig hilsen
Annette Lunau
Landsformand

Link til Politiets Corona side

Link til Sundhedsstyrelsens Corona Virus side

Du finder plakat med Sundhedsstyrelsens retningslinjer

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

Ellers opfordrer vi til at følge med på Sundhedsstyrelsens sider og i medier med yderligere tiltag og retningslinjer.


 

Nyheder

Sponsorer