DCH BLADET 2020
 
DcH bladet udkommer seks gange årligt til alle medlemmer af DcH. Bladet udkommer midt i månederne februar, april, august, oktober og december. Deadline er d. 5. i månederne januar, marts, maj, juli, september og november.
DcH bladet indeholder informationer, reportager af blandt andet DcH's konkurrencer, oplysende artikler, debatter m.m.
Alle kan abonnere på DcH bladet til en pris af 250,- kr. for seks numre.
Abonnementet tegnes ved henvendelse til DcH's sekretariat på 21 15 66 10 eller ved indbetaling af beløbet på bankkonto 7560 1776478 mærket "Abonnement".
 
Medieinformation omkring annoncering


 
 
 
 
 
 
 


Nyheder

Sponsorer