DCH BLADET 2022

 


DcH bladet udkommer seks gange årligt til alle medlemmer af DcH. Bladet udkommer midt i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline er d. 5. i månederne januar, marts, maj, juli, september og november.
DcH bladet indeholder informationer, reportager af blandt andet DcH's konkurrencer, oplysende artikler, debatter m.m.
Alle kan abonnere på DcH bladet til en pris af 350,- kr. for seks numre.
Abonnementet tegnes ved henvendelse til DcH's sekretariat på 21 15 66 10 eller ved indbetaling af beløbet på bankkonto 7560 1776478 mærket "Abonnement".


Medieinformation ang. annoncer i DcH Bladet 2022 

 


 Nyheder

Sponsorer