DCH BLADET 2024

 


DcH bladet udkommer seks gange årligt til alle medlemmer af DcH. Bladet udkommer midt i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof og annoncer i månederne januar, marts, maj, juli, september og november.
DcH bladet indeholder informationer, reportager af blandt andet DcH's konkurrencer, oplysende artikler, debatter m.m. Bladet er gratis for DcH medlemmer.
Alle kan abonnere på DcH bladet til en pris af 400,- kr. for seks numre.  
Abonnementet tegnes ved henvendelse til DcH's sekretariat på 21 15 66 10.


Er du interesseret i at have en annonce med i DcH Bladet så se i nedenstående Medieinformation.

DCH - Medieinformation 2024

DcH Bladet nr. 1 2024

Nyheder

Sponsorer