EFTERSØGNINGSUDVALGET

 

Ring til eftersøgningstjenesten på vagttelefon 71 10 40 69
 
Udvalgets formål er at udvide kendskabet til og brugen af DcH's Eftersøgningstjeneste i Danmark.
Udvalget er ansvarligt for at eftersøgerne har de rette kompetencer og lever op til DcH's etiske regelsæt.
 
Udvalget skal have følgende kompetencer:
 • Faglig kompetence indenfor området
 • Økonomisk forståelse og ansvarlighed
 • Samarbejdsevner internt og eksternt
 • Være i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt

UDVALGETS OPGAVER
 • Udføre den daglige ledelse og passe vagttelefonen
 • Udarbejde en kvartalsopgørelse for eftersøgninger
 • Opdatere eftersøgerlisten, som sendes til sekretariatet og sponsorer
 • Repræsentere DcH overfor eksterne relationer
 • Afholde grund- og efteruddannelse for eftersøgere
 • Kommunikere om eftersøgningstjenesten både internt og eksternt
 • Skabe synlighed om eftersøgningstjenesten
 • Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner
 • Have kontakt til Hovedbestyrelsens kontaktperson
Udvalgets formand vælges på Landsmødet for to år ad gangen. Herudover består udvalget af 2-5 medlemmer. Formanden er i samarbejde med Hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelse af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget konstituerer sig med en økonomiansvarlig og sekretær og fordeler opgaverne mellem sig. Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren senest 21 dage efter et afholdt møde. Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, der sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen suppleres med en mundtlig beretning på Landsødet. Formanden deltager på Landsmødet, fællesmøder og formandsmøder. Udvalgsmedlemmer deltager på Landsmødet og fællesmøder.
 
EFTERSØGNINGSKORPSET
Hvad kræver det for at være medlem af DcH's Eftersøgningstjeneste?
 • Eftersøgeren skal være medlem af DcH
 • Eftersøgeren skal indstilles af lokalforeningens bestyrelse
 • Lokalforeningen har ansvaret for at eftersøgeren har den fornødne erfaring i eftersøgningsarbejde
 • Lokalforeningen har ansvaret for at eftersøgeren bliver slettet som eftersøger når man ikke mere står til rådighed. 
Altså, der er ingen krav til hundens DcH konkurrenceklasse, blot skal lokalforeningen stå inde for at hunden evner at løse en søgeopgave målbevidst og uden af at skade den fundne genstand.  
 
 
Eftersøgningsudvalget 
Referater og Nyheder https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=80
Dokumenter https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=103
Orienteringer https://online.pubhtml5.com/bitom/tqsl/#p=172
Registreringer Eftersøgere https://www.dch-tilmeld.dk/
Kredseftersøgere https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=176
Video guide rapportering eftersøger https://youtu.be/MN97Yn74HGI
  
  
  
  

Nyheder

Sponsorer