Den 18-3-2021 

 

Februar -marts 2021

 

HOVEDBESTYRELSEN

 

DcH-Magasinet på 84 sider er ved at tage form og skal uddeles til potentielle medlemmer i DcH, vi skal bruge hjælp fra lokalforeningerne til uddelingen, Jan laver en video der fortæller om dette når vi nærmer os udgivelsen.

Det blev besluttet, at det ekstraordinære overskud fra 2020 skal fordeles til projekter i DcH i 2021 og 2022 til glæde for så mange som muligt i DcH.

Referat fra HB-mødet på Teams den 4. marts 2021

 

Ny landskasserer søges

Det er nu snart 2 år siden at Henrik Bøgelund lidt uventet overtog posten som landskasserer i DcH. Han synes det har været spændende, og han ville i princippet gerne fortsætte, hvis det ikke lige var fordi, han ikke har tiden til at udfylde posten på rimelig vis.

På landsmødet sidste år opfordrede han til, at der blev fundet en anden til at overtage landskassererposten. Det har ikke affødt nogen kandidater, så nu henvender vi os igen.

Vi vil gerne bede alle lokalforeninger om at spørge deres medlemmer, om der er en, som kunne tænke sig at prøve kræfter med opgaven.

Landskasserer søges

 

Den nye dyrevelfærdslover er trådt i kraft pr. 1.1.2021, men vi har ikke kunnet få en procedure på ansøgning om dispensation for hunde der er blevet skadet på øre og haler endnu.

Regnskabet for 2020 viste et stort overskud i landsforeningen.

Der arbejdes på budgetterne for udvalg landsforeningen

Forslag om 15 ”indhegnede” Naturnationalparker i Danmark, HB har sendt høringssvar

Referat fra HB-møderne fra den 7. til 9. februar 2021

 

Landsmøde 2021

Udsat på ubestemt tid pga. Corona restriktionerne.

 

Link til Coronasiden med nye opdateringer

 

DcH Klubmodul

Medlemstallet er pt. 9125 og sidste år var vi 8701 medlem, det ser rigtig fornuftigt ud, også efter at vi først er kommet i gang her i marts måned.

Medlemsoversigten pr. 1. marts 2021

 

Link til Facebookgruppe

 

Hovedbestyrelsen har møde næste gang den 30. marts. Husk ting til mødet skal være sekretariatet i hænde senest en uge før mødet.

 

Corona hjælpe puljer links

Flere foreninger har søgt statens Corona krise puljer og har fået tilskud og underskudsdækning.

Se links herunder.

 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette

 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje

 

Friluftsrådet

Nyt til Friluftsrådets medlemsorganisationer

Nu kan jeres lokale afdelinger igen søge om støtte til at styrke arbejdet med friluftsliv.

Der uddeles denne gang 2.425.000 kroner under Lokalforeningspuljen, og foreninger kan søge om tilskud på op til 50.000 kroner.

Ansøgningsfristen er 17. maj 2021.

 

 

 

KONKURRENCEUDVALGET

Nyhedsbrev Konkurrence udvalget 2021-1

Nyhedsbrev fra Konkurrenceudvalget 2021-2

 

EFTERSØGNINGSUDVALGET

Referat af møde i eftersøgningsudvalget 25-2-2021

 

NORDISK UDVALG

Brev fra Nordisk udvalg til alle klubber januar 2021.

Referat fra møde i NU 17-2-2021

 

KONSULENTUDVALGET

Referat fra konsulentudvalget 21. februar 2021

Referat zoom møde konsulentudvalg 14-3-2021

 

NOSEWORK

Dommer uddannelse aflyst

 

RALLYUDVALGET

Referat RU skypemøde 05.02.21

DcH Rally Udvalg - Nyhedsbrev 1 - 2021

 

KREDS 1

Referat kredsbestyrelsesmøde 25-1-2021

Kredsbestyrelsesmøde kreds 1 22-2-21

 

KREDS 2

 

KREDS 3

Kreds3 referat 10 02 2021

Kredsbestyrelsesmøde kreds 3 3-3-2021

 

KREDS 4

Referat fra kredsbestyrelsesmøde K4 25-1-2021

 

KREDS 5

Referat Kredsbestyrelsesmøde 21.01.2021 Kreds 5

 

KREDS 6

Referat fra seneste kredsbestyrelsesmøde, DcH Kreds 6

Referat kredsbestyrelsesmøde kreds 6 24022021

 

HÅNDBOGEN

 

 

Med venlig Hilsen

Jan E. Nielsen

Forretningsfører

Nyheder

Sponsorer