NORDISK UDVALG
 

Nordisk udvalget arbejder på udbredelsen af de nordiske programmer.
De varetager alle opgaver omkring de nordiske discipliner. Der afholdes nordisk DM i april måned på skift i kredsene og Nordiske Mesterskaber i september måned på skift i de fire nordiske lande.
De nordiske discipliner bedømmes efter et helhedssyn. Der er til udvalget knytter cirka ti nordiske dommere. Der uddannes løbende nye nordiske dommere efter behov, ligesom der afholdes dommer-efteruddannelse hvert år i maj/juni.
I Danmark arbejder vi med tre af de nordiske discipliner; spor, rundering og skydd. Til Nordisk Mesterskab og til nordiske konkurrencer- i dagligt tale kaldet Store Nordisk - afvikles og bedømmes konkurrencerne i henhold til FCI-programmet. Desuden konkurreres der i Lille Nordisk, som er et DcH-program. Lille Nordisk administreres kun af DcH via udvalget her. 
Programmerne i nordisk spor, rundering og skydd vedligeholdes og opdateres af nordiskudvalget.
To af medlemmerne i udvalget sidder i Nordisk Komité sammen med to medlemmer fra hver af de andre nordiske lande. I komiteen sikres ensartet syn på og fortolkning af FCI-programmet samt ensartede retningslinjer for afholdelse af nordiske mesterskaber.
 
 
Nordisk udvalget  
Referater og Nyheder  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=120
Dokumenter https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=137
Konkurrenceafvikling  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=142
Programmer https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=209
Dommere  https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=130
Orienteringer https://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20225/#page=144

 
   

Nyheder

Sponsorer