Udvalget består af 2-5 medlemmer, formand, økonomiansvarlig og sekretær. 

Udvalgets formand vælges på Landsmødet for to år ad gangen. Formanden er i samarbejde med Hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget. Udvalget har tilknyttet en kontaktperson fra Hovedbestyrelsen, som der holdes kontakt til.
Udvalget er ansvarlig for efteruddannelse af nose work-instruktører på kredsplan. Samtidig er de ansvarlige for uddannelse og efteruddannelse af dommere til nose work-konkurrencer, samt at registrere dommernes aktiviteter. Udvalget er også ansvarlig for at informere DcH om regler til nose work-konkurrenceprogrammet og dommervejledningen hertil.
Udvalget skriver referater af møder, og disse referater sendes til forretningsføreren senest 21 dage efter et afholdt møde.
Udvalgets formand udfærdiger en skriftlig årsberetning, som sendes til forretningsføreren senest 1. januar. Beretningen kan suppleres med en mundtlig beretning på Landsmødet.
Formanden deltager på Landsmødet, fællesmøde og formandsmøde. Udvalgsmedlemmerne deltager på Landsmødet og fællesmøde 


Nose work-udvalget 
Referater og Nyheder https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=92
Dokumenterhttps://www.dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=170
Orienteringerhttps://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20225/#page=174
Dommerehttps://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=179
DcH Nose work reglementhttps://dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Nose%20work%20reglement%20Oktober%202023.pdf
DcH NW Arrangørguide https://dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/DcH%20NW%20Arrang%C3%B8rguide%20januar%202024.pdf
  
  
 
  

Nyheder

Sponsorer