RALLYUDVALG
 

RALLYUDVALGETS FORMÅL 
Rallyudvalgets formål er at varetage rallysportens udvikling i DcH.
En del af arbejdet handler om at informere om og vedligeholde regler og konkurrenceprogrammer i rally. Dertil også at ajourføre orienteringer, tilpasse reglement, udarbejde og overholde budgetter samt handlingsplaner.
 
KONTAKT MED HUNDEFØRERE, KREDSKONTAKTER OG INSTRUKTØRER
En af de vigtigste opgaver er at tage os af henvendelser fra hundeførere, kredskontakter, instruktører og klubber. Det kan være alt fra henvendelser omkring udførsel af en øvelse til mere alvorlige problemer
 
UDDANNELSE AF DOMMERE
Rallyudvalget har ansvaret for uddannelse, samt årlig tilbagevendende efteruddannelse af rallydommere, som vejledning af dommerne i løbet af året. der afholdes hvert år i januar, et dommerseminar, som bliver brugt til efteruddannelse, samt til at give rallydommerne redskaber, der gør at de er godt rustet til opgaven som dommer.
Som udvalg deltager vi også i efteruddannelse af rallyinstruktører og kredsinstruktører. Der afholdes kurser i træningsmetoder, nye øvelser og andre relevante områder.
En anden af vores opgaver er at registrere dommernes aktiviteter. Dette gøres for at sikre at alle dommerne overholder kravene til hvor meget der skal dømmes, samt for at sikre ensrettet kvalitet.
 
DCH DM
I forbindelse med afholdelse af DcH's DM har rallyudvalget en række opgaver både før, under og efter. I perioden før DM udtages dommere, laves planlægning, udarbejdes diverse dokumenter, alle baner og remedier kontrolleres og godkendes.
Under DM fungerer rallyudvalget som støtte for dommere, hjælpere og deltagere. Alle resultater skal kontrolleres.
Efter gennemgås og evalueres DM. Der skal tages stilling til om vi kan gøre noget bedre, eller måske bare anderledes for at alle får et godt DM.
Rallyudvalget har også til opgave at indstille relevante DM-udtagelseskrav til Hovedbestyrelsen.
 
EKSTERNT ARBEJDE
Rallyudvalget har til opgave at være repræsentanter overfor eksterne rallyrelationer. Det vil sige at vi har kontakt med organisationer der også udbyder rally. Dette med formål af at skabe ensrettede retningslinjer og styrke rallysporten som fremtidigt konkurrenceprogram.


 
Rallyudvalget 
Referater og Nyheder https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=83
Dommere https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=136
Blanketterhttps://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=143 
Dokumenter https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=147
  
 Orienteringerhttps://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20225/#page=163
 Læs mere om rally https://www.dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=157
 Reglementhttps://dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/DcH%20Rally%20Reglement%202024.pdf
  
  

Nyheder

Sponsorer