REDAKTIONEN
 
 

Redaktionens opgave er at lave et medlemsblad for DcH. DcH Bladet udkommer seks gange årligt og sendes ud til alle lokalforeninger, der videreformidler bladet til lokalforeningens medlemmer. DcH Bladet findes endvidere her på hjemmesiden.
 
Redaktionen ønsker at lave et medlemsblad, der på en seriøs, alsidig og informerende måde formidler
  • Aktiviteter der foregår i DcH indenfor alle grene og niveauer i DcH
  • Emner der har interesse for hundeejere
Bladets indhold vil være en blanding af faglige artikler der informerer og beskriver dagligdagen i DcH. Artiklerne skrives dels af redaktionens medlemmer, dels af medlemmer i DcH, dels anvendes artikler med særlig viden og information fra professionelle kilder. 
 
 
Redaktionen  
Referater https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=164
Orienteringerhttps://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20225/#page=101
   
   
   
   
   
   
   
   

Nyheder

Sponsorer