UDDANNELSESUDVALGET 

 

Uddannelsesudvalget består af 4 personer. Udvalgsformanden er valgt direkte af DcH's landsmøde, mens de øvrige medlemmer er udpeget af udvalgsformanden i samråd med Hovedbestyrelsen.

Uddannelsesudvalgets formål er at sikre, at uddannelse af lokalforenings- og kredsinstruktører i DcH følger den nyeste viden om hundens udvikling og adfærd og om indlæringsprincipper.

Udvalgets arbejdsopgaver består i at udarbejde retningslinjer for og arrangere uddannelse og efteruddannelse af kredsinstruktører samt udarbejde retningslinjer for uddannelse af lokalforeningernes instruktører.

I DcH ønsker vi, at medlemmerne i lokalforeningerne undervises af veluddannede og engagerede instruktører. I DcH stiller vi derfor krav om uddannelse og efteruddannelse på alle niveauer. Vil du være instruktør i en af DcH's lokalforeninger, skal du derfor gennemgå DcH's instruktøruddannelse.
Det er den enkelte lokalforening der er ansvarlig for udvælgelse og indstilling af instruktøraspiranter til uddannelsen. Du skal derfor først og fremmest være medlem af en DcH-lokalforening. Derudover skal du have den fornødne praktiske erfaring med hundearbejdet, et grundlæggende kendskab til DcH's træningstilbud og konkurrenceprogrammer. 
 
Det er DcH's kredsinstruktører, der underviser på DcH's instruktørgrunduddannelse. Udover kurser på grunduddannelsen, afholder kredsinstruktørerne også gerne efteruddannelser på kredsplan eller i de enkelte lokalforeninger.
 
Uddannelsesudvalget 
Referater og nyheder https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=146
Dokumenter https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=122
DcH's kredsinstruktører https://dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Aktive%20kredsinstrukt%C3%B8rliste%202024.pdf
Uddannelser i DcH https://dch-danmark.dk/uddannelse-i-dch
Orienteringerhttps://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20225/#page=87
  
  
  
  
  
 

Nyheder

Sponsorer