DCH PRORAM UDVALGET
 

Formål

Udvalgets formål er at fremme og udvikle DcH’s eget konkurrence program. 

Udvalget skal holde DcH’s program opdateret og fastlægge udførelse af øvelser og bedømmelsesregler i DcH programmet.

Udvalget er ansvarlig for uddannelse og efteruddannelse af dommere i DcH programmet og skal sikre, at kredsenes dommerudvalg følger de gældende retningslinjer.

 

Ansvar

Udvalget har ansvar for opdatering og udvikling af DcH’s eget konkurrence program, herunder oprykning og indplacering. 

Udvalget er ansvarligt for at eksaminere dommere til dommerprøven samt sikre at kredsenes dommerudvalg uddanner og efteruddanner dom­mere indenfor DcH-programmet efter de retningslinjer udvalget har udstukket, så de kan foretage kompetente bedømmelser af konkurrencer indenfor DcH programmet.

Udvalget har ansvaret for afviklingen af Eliteturneringen. 

 

Opgaver

 • Udvikle og opdatere DcH’s eget konkurrenceprogram, DcH programmet
 • Løbende opdaterer konkurrencevejledningen til DcH programmet
 • Fastlægge bedømmelsesregler for DcH programmet
 • Informere og kommunikere om udvalgets arbejde i DcH herunder bedømmelsesregler, protester og fortolkninger generelt.
 • Ansvarlig for dispensationer i forhold til DcH programmet
 • Godkende arealer og foretage øvelsessammensætning til DM i DcH programmet
 • Planlægning og afvikling af Eliteturneringen
 • Fastlægge krav til dommeruddannelsen og -prøven, herunder krav til nye aspiranter
 • Afholde årlige dommerprøver for nye dommere
 • Sørge for registrering af dommernes aktivitet og ajourføre dommerlisten
 • Afholde årligt møde med kredsdommerudvalgene.
 • Forestå efteruddannelse af og med kredsenes dommeruddannere/dommerudvalg
 • Behandle protester/klager over dommere og deres bedømmelse
 • Udarbejde og overholde budget og handlingsplaner 
 • Løbende ajourfører orienteringer vedrørende udvalgets arbejdsområder
 • Have kontakt til hovedbestyrelsens kontaktperson
 


DcH Program udvalget 
Referater og Nyheder https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=259
Dokumenter https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=135


DcH-programmets dommere https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=128
Blanketter https://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=139
Orienteringer https://79030752.flowpaper.com/DcHHndbogen20225/#page=103
Protesterhttps://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=203
Spørgsmål og svarhttps://dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=204
Læs mere om DcH-programmet https://www.dch-danmark.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=156
DcH-programmethttps://dch-danmark.dk/cms/Clubdchdanmarkregnskab/ClubImages/Udvalg/DcHProgram2024r124.pdf
  
  
  
  
  
  
  
  

Nyheder

Sponsorer