April 2022

 

LANDSMØDET 2022

Vores nye regnskabsfører blev godkendt og indsat i vedtægterne.

Rullende kontingent til lokalforeningerne er nu kørende i landsforeningen og kredsene

Workshop ang. certificerede kontraktinstruktører var en succes med rigtig mange inputs, opsamlingen vil blive offentliggjort efter næste HB møde.

Referat fra det ordinære landsmøde 2022

 

HOVEDBESTYRELSEN

Referat fra HB møde den 20. marts 2022 i Vejen

Referat fra møde med initiativfonden og hovedbestyrelsen 11. marts 2022

Referat fra HB møde den 20. februar 2022

Referat fra HB mødet den 16. januar

Referat fra HB møde den 5. januar

 

Et af værdiordene sat i spil i DcH

”Fællesskab

Fællesskab er rammen om alle vores aktiviteter i DcH. Vi er bevidste om at byde nye medlemmer og deltagere indenfor, vi værdsætter sociale aktiviteter, og i vores forening er der både plads til hjælpsomhed og konkurrence.

Sådan er værdien Fællesskab beskrevet i landsforeningens strategiplan. Det er en værdi, der stiller krav/ forventninger til den enkelte lokalforening og det enkelte medlem i lokalforeningen.

Fællesskabet udfordres i dag af ændringerne i vores samfundsstruktur, hvor vi for en stor del er forbrugere af forskellige tilbud. Vi har derfor i brug for at sætte fokus på hvordan vi kan motivere og dyrke fællesskabet

Fællesskab i DcH betyder at vi dyrker vores sport i fællesskab. Vi er afhængige af hinanden for at kunne opnå de bedste resultater både på konkurrencepladsen og med familiehunden. En aktiveret hund er en glad hund og giver en glad ejer.

                                                                                                             Linda Lundh

                                                                                                             Landsnæstformand”

 

DcH Klubmodul

Det ”nye” Klubmodul er ved at blive rullet ud og der vil i maj måned være 1 kursus/erfa dag i alle kredsene, husk at tilmelde dig når det bliver muligt i din kreds

 

Link til Facebookgruppe

 

Hovedbestyrelsen har møde næste gang den 12. april. Husk ting til mødet skal være sekretariatet i hænde senest en uge før mødet.

 

SEKRETARIATET

Aftale med DogCoach i 2022

Opgørelse af medlemstal 2021

 

FRILUFTSRÅDET

Nyt fra Friluftsrådet: Det er nu igen muligt at søge midler i Friluftsrådet og der er faktisk mange DcH lokalforeninger som har fået gode tilskud til projekter m.m.

Søg midler til din lokalforening

Søg tilskud til din idé: 50 millioner kroner til friluftsprojekter

 

AGILITYUDVALGET

AGU - Referat 190322

Referat fra møde med DKK januar 2022

Nyhedsbrev fra AGU

 

BRUGSHUNDEUDVALGET

Referat udvalgsmøde BHU den 18.3.22

Referat BHU møde den 28.01.22

Nyhedsbrev januar 2022 Brugshundeudvalget

 

EFTERSØGNINGSUDVALGET

Referat Årsmøde for kredseftersøgere d 12-3-22

KONKURRENCEUDVALGET

Referat fra mødet den 15.1.22

 

NORDISK UDVALG

Referat af teams møde i NU 8-3-2022

Referat Nordisk udvalg 8-2-2022

Referat Nordisk udvalg 15-1-2022  

 

NOSEWORK

NWU Teams referat 23-02-2022

NWU referat fra 26.1.22

 

RALLYUDVALGET

Vi mangler rallydommere

RU referat januar og februar 2022

 

REDAKTIONEN

REF redaktionsmøde, januar 22

 

UNGDOMSUDVALGET

Referat af udvalgsmøde i Ungdomsudvalget 13-2-22

 

UDDANNELSESUDVALGET

Referat fra kredsinstruktørsamlingen d. 120222

Referat af LUU møde d. 041221

 

KREDS 1

Ekstra Ordinært Kredsbestyrelsesmøde referat kreds 1

Referat Kredsrådsmøde kreds 1

Referat Kredsrådsmøde kreds 1 9-3-22

Kreds 1 generalforsamling -referat

Referat Kreds bestyrelsesmøde kreds 1 10.01.22

 

KREDS 2

Kredsgeneralforsamling kreds 2

 

KREDS 3

Referat kredsrådsmøde 14-3-2022

Kreds 3 referat kredsgeneralforsamling 24.02.2022

 

KREDS 4

Referat Fra Generalforsamlingen Kreds 4

 

KREDS 5

Referat fra kredsbestyrelsesmødet kreds 5 februar

 

KREDS 6

Referat og bilag fra kredsgeneralforsamling i kreds 6

Referat fra seneste kredsbestyrelsesmøde i DcH Kreds 6

 

HÅNDBOGEN

 

 

Med venlig Hilsen

Jan E. Nielsen

Forretningsfører

Nyheder

Sponsorer