Juni 2022

 

 

NATURNATIONALPARKER

Annette Höft og undertegnede har været til høring i folketinget omkring naturnationalparkerne og vores oplevelse var at regeringen og myndighederne har taget beslutning om at alle naturnationalparker skal indhegnes og der skal udsættes store græsædere, dette betyder, som vi ser det, at vi ikke kan bruge disse arealer til vores aktiviteter mere, vi vil derfor arbejde for at vi får erstatningsarealer hvor det er nødvendigt i samarbejde med DKK og Friluftsrådet.

Vi har lavet en undersøgelse blandt alle lokalforeninger i DcH og svarene kan ses i dette link

 

HOVEDBESTYRELSEN

Referat fra HB møde den 12. april 2022

Referat fra fællesmødet den 23. april

Referat fra HB møde den 24. maj

 

ÅBENHED

Vi ønsker en stor grad af Åbenhed, hvor vi deler informationer om foreningens forhold og udvikling, så flere får lyst til at bidrage med forslag og deltage i det frivillige foreningsarbejde

 

ÅBENHED skal være gennemgående i alle lag af DcH fra Hovedbestyrelsen, igennem lands- og kredsudvalg til lokalforeningerne og det enkelte medlem. For Hovedbestyrelse betyder Åbenhed at vi gerne ser alle informationer fra landsforeningen nå ud til det enkelte medlem, og at det enkelte medlem skal kunne se hvad landsforeningen arbejder med.  Derfor bliver nyhedsbrevene fra Landsforeningen fremadrettet sendt til alle medlemmer, der er tilmeldt nyhedsbreve i Klubmodul.

Hvis man ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, skal man fravælge dette i sin profil.

 

ÅBENHED betyder også at Hovedbestyrelsen lægger ideer ud til debat gennem kredsene til lokalforeningerne. I det seneste tilfælde har vi lagt en ide om kontraktansatte instruktører ud til debat gennem DcH Bladet, ligesom der har været et HB-medlem ude på kredsgeneralforsamlingerne og præsentere oplægget. På landsmødet blev deltagerne inddraget i debatten, og HB vil nu indsamle alle input og udarbejde et revideret forslag.

Linda Lundh

Landsnæstformand                                                                                                                                                                                                                                    

 

DcH Klubmodul

Der arbejdes stadig med det nye Klubmodul og det vil først være helt klart til efterår vinter 2022, derfor har vi besluttet at lave kurser i kredsene i januar februar 2022, datoer følger fra kredsene.

Der vil blive afholdt superbrugerkurser efter sommerferien, så man altid kan kontakte sine superbrugere i kredsene for at få hjælp. Kunne du tænke dig at blive superbruger i Klubmodul så kontakt din kredsbestyrelse.

 

Link til Facebookgruppe

 

Hovedbestyrelsen har møde næste gang den 19. juni. Husk ting til mødet skal være sekretariatet i hænde senest en uge før mødet.

 

SEKRETARIATET

Nyhedsbrev fra regnskabsføreren juni 2022

Vi har været på Naturmødet i Hirtshals sammen med Friluftsrådet den 19. til 21. maj. Vi fik talt om vores behov for adgang til naturen og vores udfordringer med naturnationalparkerne og urørt skov.

 

FRILUFTSRÅDET

Friluftsrådet har fået ny formand, Annesofie Bjerre er 37 år, født i Skive og bor i København. Hun er sektionschef i Banedanmark. Hun lever et aktivt friluftsliv med sine børn - i skoven og på vandet - og har som ung tilbragt adskillige timer i Danmarks natur på spejderlejre, løb og vandreture.

Det er vigtigt at vi får nogle lokale medlemmer i DcH til at melde sig ind i de lokale friluftsråd, se mere i linket her

Artikel fra Friluftsrådet om fremgang for medlemsorganisationerne Link

 

AGILITYUDVALGET

DcH Hoopers dommeruddannelse

 

BRUGSHUNDEUDVALGET

Referat BHU møde 24.04.2022

 

DOMMERUDVALGET

Referat møde DU og kredskontakter

 

KONSULENTUDVALGET

Referat fra konsulentudvalget 24. april

Referat fra konsulentudvalget 2022 05

 

NORDISK UDVALG

Referat fra teamsmøde i nordisk udvalg 5-4-22

Referat af møde i NU 24 maj

 

NOSEWORK

Referat Nose work udvalgs 25.05.2022

Nosework konkurrencer 2023 nyhedsbrev

 

RALLYUDVALGET

At blive rallydommer

RU Referat april 2022

 

UNGDOMSUDVALGET

Referat af Skypemøde i DcH's Ungdomsudvalg

Referat af udvalgsmøde i ungdomsudvalget 25-05

 

UDDANNELSESUDVALGET

Uddannelse af nye kredsinstruktører 2022-2024

 

KREDS 1

Generalforsamling EKSTRA - referat

 

KREDS 2

Referat Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 2 040422

Referat ekstraordinær generalforsamling kreds 2 22

 

KREDS 3

Kreds 3 referat kredsbestyrelsesmøde 5.april 2022

Kreds 3 referat 11.4.2022

Kreds 3 referat 18. maj 2022

 

KREDS 4

Referat Kredsbestyrelsesmøde 040422

Referat Forretningsudvalgsmøde 020522

Referat kredsbestyrelsesmøde 300522

 

KREDS 5

 

KREDS 6

Referat fra seneste møde i kredsbestyrelsen, DcH kreds 6

Referat fra seneste kredsrådsmøde DcH kreds 6

 

HÅNDBOGEN

 

Husk du som medlem får 10% rabat på dine hundeforsikringer hos Agria Dyreforsikringer, du skal blot oplyse dit medlems/ID nummer. Link til hjemmesiden

 

 

 

DogCoach giver også 10% rabat DcH medlemmer og støtter vores hundeadfærdskonsulenter i Danmark.

Rabatten er eksklusiv DcH og kan ikke fås andre steder. Den gælder både ved køb på webshoppen www.dogcoach.dk eller hos den lokale DogCoach forhandler. 

Sådan gør du 

Har du endnu ikke koden for 2022 kan du få den udleveret af din formand eller du kan vise dit DcH medlems nummer fra app'en hos forhandlere (find dem her: https://dogcoach.dk/pages/forhandlere

 

 


Med venlig Hilsen

Jan E. Nielsen

Forretningsfører

Nyheder

Sponsorer