LÆS MERE OM DCH-PROGRAMMET
 

DcH-programmet er delt op i fire forskellige klasser, hvor C-klassen er den letteste og sværhedsgraden af de enkelte øvelser stiger gradvist op igennem klasserne B, A og eliteklassen. For at opnå oprykning til eliteklasse, skal hund og fører have et virkelig godt samarbejde og hunden skal have lært at arbejde koncentreret over lang tid.
Op gennem klasserne udvikles hundene i et roligt tempo, så de bliver dygtigere til at udnytte deres sanser, bliver mere vedholdende i arbejdet og til at samarbejde med deres hundefører.
 
DcH-programmet kan inddeles i fire hovedområder, hvor hver del er lige vigtig; Lydighed, rundering, spor og frit søg.
 
I DcH arrangeres der konkurrencer i alle fire klasser i DcH-programmet rundt i hele landet. Hund og fører kan rykke op til næste klasse ved at opnå de krævede point ved to konkurrencer indenfor samme kalenderår.
 
C-KLASSEN 
I mange lokalforeninger findes der hold, hvor der trænes frem mod C-klassen med grundlæggende lydighed og opstart af de forskellige øvelser. Når det grundlæggende er i orden, kan du starte på et decideret C-hold, hvor der arbejdes med momenterne frem mod den færdige øvelse og eventuelt deltagelse i konkurrence.
I C-klassen trænes lydighedsøvelserne lineføring, stå, sid, dæk, apport og spring. Første trin i rundering - hunden sendes direkte mod en delvis synlig figurant. Frit søg - hunden skal finde én genstand i et felt.
I C-klassen er max point 150, hvor hund og fører skal opnå mindst 110 to gange for at rykke op i B-klassen.
 
B-KLASSEN
B-klassen er for hunde og førere, der er rykket op fra C-klassen. Samtidig starter en rutineret fører med en ny hund direkte i B-klassen.
I B-klassen trænes C-klassens øvelser på lidt højere niveau og der introduceres to nye lydighedsøvelser; fri ved fod og fremadsendelse med afdækning.
I B-klassen starter en af de helt store øvelser, nemlig spor. Konkurrencesporet er 200 skridt langt med to vinkelrette knæk og to genstande.
I B-klassen er max point 200, hvor hund og fører skal opnå mindst 160 to gange for at rykke op i A-klassen.
 
A-KLASSEN
A-klassen er en rigtig brugshundeklasse, hvor øvelser får et omfang, der stiller krav til hundens naturlige evner, kondition og samarbejdsevner.
Lydighedsøvelserne for endnu et hak opad med sværhedsgraden. Der introduceres fremmed apport, fremadsendelsen bliver længere og hundene skal lave en gruppeafdækning, hvor op til syv hunde ligger på en række i fem minutter.
Eftersøgningen starter i A-klassen. Hunden skal gennemsøge et større naturområde, finde og markere to skjulte figuranter. Under eftersøgningen skal føreren sende hunde systematisk gennem området.
Det frie søg er med tre genstande, der bliver skjult i et område på 50x50 skridt.
I A-klassen er max point 300, hvor hund og fører skal opnå mindst 260 to gange for at rykke op i eliteklassen.
 
ELITEKLASSEN
Eliteklassen kan tilbyde enhver brugshund udfordringer på et højt niveau.
Sporet er 1000 skridt langt, har både rette og spidse knæk og hunden skal selv opsøge sporet i et startfelt. Føreren kender ikke rækkefølgen af momenterne eller hvordan sporet er planlagt.
Eftersøgningen er i et stort naturområde på 100x400 skridt, hvor der både skal findes en figurant og en genstand. Føreren aner intet om områdets karakter eller hvor figurant eller genstand er skjult.
Frit søg er nu med fire genstande i et felt på 70x70 skridt. 
 
 

Nyheder

Sponsorer